Nippon Hi-pon

Nippon  Protective Coatings

Hi-Pon 20-03 : สีรองพื้น สำหรับพื้นผิวเหล็กที่ผ่านการพ่นทราย
Hi-Pon 20-04 : สีรองพื้น สำหรับพื้นผิวเหล็กที่ผ่านการพ่นทราย
Hi-Pon 30-06 : สีรองพื้น อเนกประสงค์ 
Hi-Pon 40-03 : สี ทับหน้า งานภายใน ให้ความเงา ทนต่อสารเคมี
Hi-Pon 50-06 : สี ทับหน้า งานภายนอก ให้ความเงา ทนต่อสารเคมี
Nippon Clean Color E: สำหรับงานพื้นผิวโรงงาน โชว์รูมสีพิเศษ
Hi-Pon 40-02 : สีเคลือบทาถังที่ใช้บรรจุอาหาร (Food Grade)
Epotar-01    : สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำ และสารเคมี

ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com