TOA ฟลอร์ซีล

✔ซีเมนต์กันซึม ✔ ขนาด 4 กิโลกรัม

หมวดหมู่ : TOA

การใช้งาน

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ กันรั่วซึมได้ 100%

เป็นซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานชนิดยืดหยุ่นตัวได้แบบส่วนผสมเดียว

ใช้สำหรับงานกันซึม และปกป้องผิวคอนกรีต

ใช้กับน้ำดื่มได้ ไม่มีสารที่เป็นพิษ ตามมาตรฐานการประปา 


Powered by MakeWebEasy.com