TOA ตาข่ายไฟเบอร์

คุณสมบัติสินค้า:

✔ 8 นิ้ว x 10 เมตร

ขนาด

แบรนด์ : TOA

TOA ตาข่าย

เป็นแผ่นตาข่ายไฟเบอร์เคลือบที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึม ที่มีความยืดหยุ่น เช่น ทีโอเอ 201 รูฟซีล, ทีโอเอ รูฟซีล ซันบล็อก, ทีโอเอ วอเตอร์ บล็อก หรือ ทีโอเอ ฟลอร์ซีล  ใช้แทนลวดกรงไก่ ในการฉาบปูน แก้ไขรอยแตกร้าว