ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

  1. ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันดังกล่าวแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
  2. สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บ/จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
  4. ร้านค้าขอตรวจสอบสภาพสินค้า และ จัดการส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน ประมาณ 7 วัน 


สำหรับสินค้าประเภทสีผสมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และสีเบอร์พิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ค่ะ