TOA ซุปเปอร์บอนด์

คุณสมบัติสินค้า:

✔ น้ำยาประสานคอนกรีต

ขนาด

หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์ TOA

แบรนด์ : TOA

TOA Superbond

น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน

เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย หรือปรับผิวคอนกรีตให้เรียบได้ระดับ