TOA ซุปเปอร์บอนด์

✔ น้ำยาประสานคอนกรีต

ขนาด

หมวดหมู่ : TOA

การใช้งาน

น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน

เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย หรือปรับผิวคอนกรีตให้เรียบได้ระดับ

Powered by MakeWebEasy.com