TOA ซิลิโคน ซีลแลนท์

คุณสมบัติสินค้า:

✔สีขาว ✔ขนาด 280 ml

ขนาด

แบรนด์ : TOA

TOA Silicone Sealant

เป็นซิลิโคนที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ ชนิดกรด มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสาหรับงานยาแนวกันการรั่วซึม และงานยึดติดในงาน ทั่วไป โดยกาวจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดการแห้งตัว มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง