Beger

✔ ชนิด เงา ✔ ชนิด กึ่งเงา ✔ ชนิด สีใส

฿ 720 ฿ 720
฿ 700 ฿ 700 -3%

✔ สีย้อมพื้นไม้ ภายนอก ✔ ชนิดด้าน ✔ ขนาด 1 กล

฿ 880 ฿ 880
฿ 860 ฿ 860 -2%

✔ สำหรับภายใน และ ภายนอก

฿ 970 ฿ 970
฿ 950 ฿ 950 -2%

✔ สำหรับไม้ผา และ ไฟเบอร์ ซีเมนต์

฿ 570 ฿ 570
฿ 550 ฿ 550 -4%