สีทาอาคาร

Best Seller

TSSA-1

✔For Exterior ✔Film Type: Sheen

Sold 0 items

870 THB ฿870
800 THB ฿800 -8%
 

(Options available)

TSGA-1

✔For Exterior ✔Film Type: Semi-Gloss

Sold 0 items

955 THB ฿955
880 THB ฿880 -8%
 

(Options available)

V100-1

Acrylic Elastomeric

Sold 0 items

940 THB ฿940
850 THB ฿850 -10%
 

(Options available)

T7V100-1

Acrylic Elastomeric

Sold 0 items

1,040 THB ฿1,040
940 THB ฿940 -10%
 

(Options available)

TFSA-1

✔Exterior and Interior ✔Film Type : Semi Gloss

Sold 0 items

595 THB ฿595
550 THB ฿550 -8%
 

(Options available)

TOrganic-1

✔For Interior

Sold 0 items

840 THB ฿840
800 THB ฿800 -5%
 

(Options available)

TDMA-1

✔For Interior ✔Film Type: Matt

Sold 0 items

800 THB ฿800
720 THB ฿720 -10%
 

(Options available)

TDIA-1

✔For Interior ✔Film Type: Semi-Gloss

Sold 0 items

800 THB ฿800
720 THB ฿720 -10%
 

(Options available)

TCENA-1

✔Slippery film protect dirty stain

Sold 0 items

630 THB ฿630
580 THB ฿580 -8%
 

(Options available)

TCESA-1

✔Slippery film protect dirty stain

Sold 0 items

700 THB ฿700
630 THB ฿630 -10%
 

(Options available)

TCISA-1

✔For Interior ✔Film Type: Semi-Gloss

Sold 0 items

630 THB ฿630
570 THB ฿570 -10%
 

(Options available)

TCIA-1

✔For Interior ✔Film Type: MATT

Sold 0 items

480 THB ฿480
440 THB ฿440 -8%
 

(Options available)

TFEA-1

✔Exterior and Interior ✔Film Type: Matt

Sold 0 items

520 THB ฿520
480 THB ฿480 -8%
 

(Options available)

TFE1000-5

✔Size 5 GL.

Sold 0 items

2,440 THB ฿2,440
2,250 THB ฿2,250 -8%
 

 

Best Seller

TFIA-1

✔For Interior ✔Film Type: MATT

Sold 0 items

425 THB ฿425
390 THB ฿390 -8%
 

(Options available)

TFA1000-5

✔Size 5 GL.

Sold 0 items

1,860 THB ฿1,860
1,720 THB ฿1,720 -8%
 

 

TFA7000-1

✔For Interior Ceiling ✔A-7000 และ A-8000

Sold 0 items

420 THB ฿420
380 THB ฿380 -10%
 

(Options available)

TSM700-5

.✔SM700: White, SM800: Pearl White ✔Size 5 GL

Sold 0 items

1,340 THB ฿1,340
1,200 THB ฿1,200 -10%
 

(Options available)

LF1

✔LOFT 1, 2, 3 ( Each gallon)

Sold 0 items

1,200 THB ฿1,200
1,080 THB ฿1,080 -10%
 

(Options available)

TCE777-1

✔For Interior Ceiling ✔Film Type: Super MATT

Sold 0 items

445 THB ฿445
400 THB ฿400 -10%
 

(Options available)

TLOFTSET-1

✔1 SETBOX (10 Kg) ✔For Exterior and Interior

Sold 0 items

1,600 THB ฿1,600
1,450 THB ฿1,450 -9%
 

(Options available)

TDM777-1

✔For Interior Ceiling

Sold 0 items

690 THB ฿690
620 THB ฿620 -10%
 

(Options available)

Twalltex-1

✔Texture Paint

Sold 0 items

1,370 THB ฿1,370
1,250 THB ฿1,250 -9%
 

 

TSMI-5

✔Size 5 GL. ✔Standard Color

Sold 0 items

1,300 THB ฿1,300
1,200 THB ฿1,200 -8%
 

 

THC100-5

✔For Interior

Sold 0 items

690 THB ฿690
620 THB ฿620 -10%
 

(Options available)

THCE100-5

✔For Exterior

Sold 0 items

930 THB ฿930
840 THB ฿840 -10%
 

(Options available)

A-1111-1

✔For New Concrete ✔Alkali Resistance

Sold 0 items

510 THB ฿510
470 THB ฿470 -8%
 

(Options available)

TOA E1000-5-1

✔For New Concrete

Sold 0 items

580 THB ฿580
520 THB ฿520 -10%
 

(Options available)

TPMDPlus-5

✔Size 5 Gallon

Sold 0 items

1,380 THB ฿1,380
1,270 THB ฿1,270 -8%
 

 

TOA SP-5-1

✔For Exterior and Interior

Sold 0 items

690 THB ฿690
620 THB ฿620 -10%
 

(Options available)

Best Seller

TOA E1100-2

✔For Interior and Exterior

Sold 0 items

590 THB ฿590
530 THB ฿530 -10%
 

(Options available)

TOA FOP-5-1

✔For Old Concrete

Sold 0 items

555 THB ฿555
500 THB ฿500 -10%
 

(Options available)

TOA Quick -1

✔For fresh, new & old concrete ✔Film Type: White-Matt

Sold 0 items

620 THB ฿620
560 THB ฿560 -10%
 

(Options available)

TPDura-1

✔For Interior ✔Film Type: Matt - Clear

Sold 0 items

575 THB ฿575
520 THB ฿520 -10%
 

(Options available)

ExtraWet-1

✔Supreme damp proof primer

Sold 0 items

690 THB ฿690
620 THB ฿620 -10%
 

(Options available)

Hydroquick-1

✔For fresh, new & old concrete. ✔Film Type: White-Sheen

Sold 0 items

645 THB ฿645
580 THB ฿580 -10%
 

(Options available)

TPSM-5

✔Size: 5 GL.

Sold 0 items

1,580 THB ฿1,580
1,450 THB ฿1,450 -8%
 

 

THCP-1

✔For Exterior and Interior

Sold 0 items

260 THB ฿260
240 THB ฿240 -8%
 

(Options available)

TG222-1

✔Film Type: MATT ✔Color: White, Black, Green

Sold 0 items

600 THB ฿600
550 THB ฿550 -8%
 

(Options available)

TG100-1

✔For Wood and Metal ✔Film Type: High Gloss ✔Size 1 Gal.

Sold 0 items

700 THB ฿700
630 THB ฿630 -10%
 

(Options available)

TCSG100-1

✔ Film Type: Semi-gloss

Sold 0 items

725 THB ฿725
670 THB ฿670 -8%
 

(Options available)

TQ100-1

✔Water-based Enamel ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

980 THB ฿980
880 THB ฿880 -10%
 

(Options available)

TGGF888-1

✔Quick drying Primer and Topcoat ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

610 THB ฿610
550 THB ฿550 -10%
 

(Options available)

TGG100-1

✔Quick drying Primer and Topcoat ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

720 THB ฿720
650 THB ฿650 -10%
 

(Options available)

AQWhite

✔AQ-100 White ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

1,020 THB ฿1,020
940 THB ฿940 -8%
 

 

TM212-1

✔Ultra Fast Drying ✔For Interior and Exterior ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

500 THB ฿500
460 THB ฿460 -8%
 

(Options available)

TFG1000-1

✔For Wood and Meta ✔Size 1 Gal

Sold 0 items

650 THB ฿650
600 THB ฿600 -8%
 

(Options available)

TMG111-1

✔Ultra Fast Drying ✔For Interior and Exterior ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

565 THB ฿565
520 THB ฿520 -8%
 

(Options available)

TMD111-1

✔Size 1 Gallon

Sold 0 items

465 THB ฿465
420 THB ฿420 -10%
 

(Options available)

TK500-1

✔Gloss Enamel ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

425 THB ฿425
385 THB ฿385 -9%
 

(Options available)

TR100-1

✔For Roof and tennis courts ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

465 THB ฿465
430 THB ฿430 -8%
 

(Options available)

TPF088-1

✔White and Grey Primer

Sold 0 items

470 THB ฿470
420 THB ฿420 -11%
 

(Options available)

TG900-1

✔Film Type: Gloss and Matt ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

700 THB ฿700
630 THB ฿630 -10%
 

(Options available)

KOBE 3

✔Anti-rust Primer ✔Film Type: Red-Matt

Sold 0 items

275 THB ฿275
250 THB ฿250 -9%
 

(Options available)

TOA G2010-1-1

✔ Anti rust Primer ✔Film Type: Grey-Matt

Sold 0 items

490 THB ฿490
440 THB ฿440 -10%
 

(Options available)

TPGrey-1

✔Anti rust Primer ✔Film Type: Grey-Matt

Sold 0 items

380 THB ฿380
350 THB ฿350 -8%
 

(Options available)

TF1024-1

✔ Anti rust Primer ✔Film Type: Red-Matt

Sold 0 items

380 THB ฿380
350 THB ฿350 -8%
 

(Options available)

Kobe 1

✔Anti rust Primer ✔Film Type: Grey Matt

Sold 0 items

275 THB ฿275
250 THB ฿250 -9%
 

(Options available)

TOA G1024-1

✔Anti-rust Primer ✔Film Type: Red Semi-Gloss

Sold 0 items

490 THB ฿490
440 THB ฿440 -10%
 

(Options available)

TOA 1168

✔1 SET Gallon ( A+B)

Sold 0 items

825 THB ฿825
760 THB ฿760 -8%
 

 

TR713-1

✔Reflective ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

675 THB ฿675
620 THB ฿620 -8%
 

(Options available)

TR703-1

✔Non Reflective ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

565 THB ฿565
520 THB ฿520 -8%
 

(Options available)

Pre-Order

ทีโอเอ ไบค์ เลน-1

✔For Concrete and Asphalt surfaces ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

980 THB ฿980
900 THB ฿900 -8%
 

(Options available)

TGW555-1

✔Sparkling film ✔Size 1 GL.

Sold 0 items

1,390 THB ฿1,390
1,250 THB ฿1,250 -10%
 

(Options available)

TGE505-1

✔Size 1 GAL.

Sold 0 items

2,000 THB ฿2,000
1,800 THB ฿1,800 -10%
 

(Options available)

TGL444-1

✔Size 1 GAL.

Sold 0 items

1,840 THB ฿1,840
1,650 THB ฿1,650 -10%
 

(Options available)

ดีโคท 102-1

✔For decorating on concrete ✔White Cream

Sold 0 items

270 THB ฿270
240 THB ฿240 -11%
 

(Options available)

TRSWH-1

✔For Concrete Roof ✔White, Grey, Dark Grey

Sold 0 items

675 THB ฿675
620 THB ฿620 -8%
 

(Options available)

TOA Cement Waterproof

✔100% Waterproofing ✔Both exterior & interior application ✔Size: 4 Kgs.

Sold 0 items

500 THB ฿500
450 THB ฿450 -10%
 

 

TWBLOC-1

✔Resistant to water logged ✔100% Waterproofing

Sold 0 items

690 THB ฿690
620 THB ฿620 -10%
 

(Options available)

ปูนกาว-1

✔Film Type : Grey ✔Packing 20 Kgs

Sold 0 items

145 THB ฿145
130 THB ฿130 -10%
 

(Options available)

TSkim-1

✔For Exterior and Interior ✔Packing 20 Kgs

Sold 0 items

270 THB ฿270
240 THB ฿240 -11%
 

(Options available)

TOA สีโป้ว

✔For Small Crack ✔Fast-drying, non-sinking ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

350 THB ฿350
320 THB ฿320 -9%
 

 

TSL-1

✔Size 1 Gal. ✔For Fixing big crack

Sold 0 items

1,000 THB ฿1,000
900 THB ฿900 -10%
 

 

TOA 200

✔Waterproofing & Dirt resistance ✔Size: 5 Liters

Sold 0 items

725 THB ฿725
670 THB ฿670 -8%
 

 

Moisture Guard

✔Size 5 Liters

Sold 0 items

710 THB ฿710
650 THB ฿650 -8%
 

 

TOA microkill

✔Size 5 Liters ✔Kill of Fungus & Algae

Sold 0 items

480 THB ฿480
430 THB ฿430 -10%
 

 

TOA กันตระไคร่น้ำ-2

✔Size 1 Gal. ✔Show natural textures of brick, stone, and concrete ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

730 THB ฿730
660 THB ฿660 -10%
 

(Options available)

A100

✔Size 1 Gal. ✔Anti-fungus and Anti-algae

Sold 0 items

480 THB ฿480
440 THB ฿440 -8%
 

 

TSLGPW-1

✔Size 280 ml.

Sold 0 items

100 THB ฿100
90 THB ฿90 -10%
 

(Options available)

TSLHPW-1

✔Low Odor: 280 ml.

Sold 0 items

145 THB ฿145
130 THB ฿130 -10%
 

(Options available)

TSL303W-1

✔Size 280 ml

Sold 0 items

45 THB ฿45
40 THB ฿40 -11%
 

(Options available)

TPUSLW-1

✔Film type: White, Grey ✔Size 310 ml

Sold 0 items

210 THB ฿210
190 THB ฿190 -10%
 

(Options available)

TPUSLW600-1

✔Film type: White, Grey ✔Size 600 ml

Sold 0 items

255 THB ฿255
230 THB ฿230 -10%
 

(Options available)

TOA PU Foam 1

✔Film type: Creamม ✔Size: 500 ml. / 750 ml.

Sold 0 items

220 THB ฿220
200 THB ฿200 -9%
 

(Options available)

TKB900-1/4

✔ For All Purposes

Sold 0 items

56 THB ฿56
50 THB ฿50 -11%
 

(Options available)

TSPYWIN220-1

✔For All Purposes

Sold 0 items

62 THB ฿62
55 THB ฿55 -11%
 

(Options available)

TOASPY01-1

✔For All Purposes

Sold 0 items

78 THB ฿78
70 THB ฿70 -10%
 

(Options available)

TGM000-1

✔maximum rust protection

Sold 0 items

65 THB ฿65
60 THB ฿60 -8%
 

(Options available)

TSPYGG100-1

Superior fast-dry with smooth film. Easy to use.

Sold 0 items

77 THB ฿77
69 THB ฿69 -10%
 

(Options available)

TFIBER-1

✔ 8 inch x 10 m. Area 2 sq.m / roll ✔ 1 m. x 10 m. Area 10 sq.m / roll

Sold 0 items

190 THB ฿190
170 THB ฿170 -11%
 

(Options available)

Tape 1

✔For sealing and repairing joints

Sold 0 items

200 THB ฿200
180 THB ฿180 -10%
 

(Options available)

TWSM99-1

✔Film Type: MATT ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

870 THB ฿870
800 THB ฿800 -8%
 

(Options available)

TWSS99-1

✔Film Type: Semi Gloss ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

870 THB ฿870
800 THB ฿800 -8%
 

(Options available)

TDKD99-1

✔Film Type: MATT ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

960 THB ฿960
880 THB ฿880 -8%
 

(Options available)

T2000-1

✔High prevention from wood gum ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

690 THB ฿690
620 THB ฿620 -10%
 

 

TG1600

✔Primer for all type of wood. ✔Size: 1 GL.

Sold 0 items

630 THB ฿630
570 THB ฿570 -10%
 

 

TPFiber-1

✔Size 1 GL.

Sold 0 items

720 THB ฿720
650 THB ฿650 -10%
 

 

New

TFiberC-1

Sold 0 items

780 THB ฿780
700 THB ฿700 -10%
 

(Options available)

TFBWM001-1

For both interior and exterior

Sold 0 items

890 THB ฿890
800 THB ฿800 -10%
 

(Options available)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้